Privātuma politika

Viada.lv Privātuma politika

Informācija pēdējo reizi atjaunota 2023.gada 02.janvārī

Šajā politikā “Viada” “mēs”, “mūsu”, “mums” un “mūs” ir attiecināms uz uzņēmumu Viada Baltija AS. Šī politika var pēc konteksta attiekties arī uz kādu citu vai vairākiem uzņēmumiem, kuri ietilpst Viada grupā.

Viada kā personas datu pārziņa ir pienākums aizsargāt tai uzticētās informācijas konfidencialitāti un privātumu. Daļa no šī fundimentālā pienākuma ir Viada centieni nodrošināt atbilstošu Viada tīmekļa vietnēs iegūto personas datu (dažkārt saukta arī “personu identificējošā informācija” vai “PII”) aizsardzību un izmantošanu.

Kopumā mūsu nolūks ir apkopot tikai tos personas datus, kurus mūsu tīmekļa vietnes apmeklētāji ir snieguši brīvprātīgi, lai mēs spētu piedāvāt informāciju un savus pakalpojumus tikai šiem apmeklētājiem vai piedāvāt informāciju par darba iespējām. Lūdzu, izskatiet šo Privātuma politiku („Privātuma politika”), lai uzzinātu vairāk par to, kā mēs apkopojam, izmantojam, koplietojam un aizsargājam iegūto PII.

 1. Personas datu apkopošana un izmantošana

1.1 Kāda veida informāciju mēs apkopojam

Mēs apkopojam personas datus par jums, ja jūs izvēlaties šādus datus sniegt, piemēram, e-pasta adresi saziņai. Atsevišķos gadījumos jūs jau varētu būt sniedzis Viada jūsu personas datus (piemēram, ja esat bijušais klients vai darbinieks). Pārējā savāktā informācija ir atkarīga no privātuma iestatījumiem, kurus jūs esat atzīmējis sociālo mediju pakalpojumu sniedzēja lietotnē (piemēram, Facebook), tāpēc lūdzam pārskatīt attiecīgā pakalpojuma sniedzēja privātuma paziņojumu vai politiku.

Reģistrējoties vai sniedzot personas datus Viada, mēs izmantosim šo informāciju saskaņā ar šīs Privātuma politikas nosacījumiem. Jūsu personas dati netiks izmantoti nekādiem citiem nolūkiem, ja vien mēs nebūsim ieguvuši jūsu atļauju vai ja personas datu lietošana citiem nolūkiem ir pieprasīta vai atļauta normatīvajos aktos vai profesionālajos standartos. Ja jūs mums nosūtāt savu CV, lai tiešsaistē pieteiktos darbā Viada, mēs izmantosim jūsu sniegto informāciju, lai pārbaudītu, vai tā atbilst pašreizējam vakanču piedāvājumam.

Atsevišķos gadījumos, kas jūsu būsiet reģistrējies noteiktu pakalpojumu saņemšanai, mēs uz laiku saglabāsim jūsu e-pasta adresi līdz brīdim, kamēr mēs būsim saņēmuši apstiprinājumu informācijai, kuru jūs sniedzāt pa e-pastu (t.i., mēs nosūtīsim e-pastu uz jūsu norādīto adresi, lai apstiprinātu reģistrācijas pieprasījumu).

1.2 Juridiskais pamats jūsu personas datu izmantošanai

Viada apkopo tikai tādus personas datus, kas nepieciešami, lai izpildītu jūsu pieprasījumu. Ja būs nepieciešama papildu informācija, kuras sniegšana nav obligāta, par to jums tiks paziņots informācijas iegūšanas brīdī.

Latvijas Republikas normatīvie akti ļauj mums apstrādāt personas datus tiktāl, ciktāl mums ir likumīgs pamats to darīt. Normatīvie akti uzliek mums pienākumu izskaidrot jums šo likumīgo pamatu. Tādējādi, apstrādājot personas datus, mēs balstīsimies uz vienu no zemāk izklāstītajiem apstrādes nosacījumiem:

 • Līguma izpilde: šajā gadījumā jūsu personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu mūsu līgumsaistības;
 • Juridisks pienākums: šajā gadījumā mums ir jāapstrādā jūsu personas dati, lai izpildītu juridisku pienākumu, piemēram, lai glabātu datus nodokļu aprēķina vajadzībām vai sniegtu informāciju valsts iestādei vai tiesībsargājošai iestādei;
 • Leģitīmās intereses: mēs apstrādāsim jūsu personas datus, ja šāda apstrāde sakrīt ar mūsu leģitīmajām interesēm attiecībā uz likumīgu uzņēmējdarbības veikšanu, lai veicinātu uzņēmuma izaugsmi tiktāl, ciktāl tas nepārkāpj jūsu intereses; vai
 • Jūsu piekrišana: atsevišķos gadījumos mēs lūgsim jūsu īpašu atļauju, lai apstrādātu daļu jūsu personas datu, un mēs jūsu personas datus apstrādāsim šādā veidā tikai gadījumā, ja jūs šādai apstrādei piekritīsiet. Jūs varat atsaukt savu piekrišanu jebkurā brīdī, sazinoties ar Viada e-pastā: PRIVATUMS@VIADABALTIJA.LV.

Augstākminēto “leģitīmo interešu” piemēri:

 • Lai sniegtu informāciju un/vai pakalpojumus personām, kuras apmeklē mūsu mājaslapu, vai sniegtu informāciju par nodarbinātības iespējām.
 • Lai novērstu krāpšanu vai noziedzīgas darbības un aizsargātu mūsu IT sistēmas.
 • Lai pielāgotu personas tiešsaistes pieredzi un uzlabotu Viada tīmekļa vietņu lietojamību un efektivitāti.
 • Lai īstenotu mārketinga aktivitātes un analizētu tās.
 • Lai nodrošinātu atbilstību mūsu korporatīvās un sociālās atbildības nosacījumiem.
 • Lai īstenotu mūsu pamattiesības Eiropas Savienībā saskaņā ar ES Pamattiesību hartas 16. un 17. pantā noteikto, tai skaitā mūsu tiesības uz uzņēmējdarbības brīvību un tiesības uz īpašumu.

Atsevišķos gadījumos mūsu apkopotie personas dati arī ietvers īpašas datu kategorijas, piemēram, informāciju, kas saistīta ar personu atšķirībām (tai skaitā informāciju par personas rasi, etnisko piederību, politiskajiem uzskatiem, reliģiskajiem vai tamlīdzīgiem uzskatiem, piederību arodbiedrībām un informāciju par dzimumdzīvi un seksuālo orientāciju) vai datus par fizisko vai garīgo veselību, kā arī par iespējamām vai pierādītām sodāmībām ciktāl to katrā gadījumā atļauj likums.

1.3 Personīgas informācijas automatizēta apkopošana

Atsevišķos gadījumos Viada un tās pakalpojumu sniedzēji izmanto sīkdatnes, tīmekļa bāksignālus un citas tehnoloģijas, lai automātiski apkopotu noteikta veida informāciju, kad jūs apmeklējat mūsu mājaslapu vai sarakstieties ar mums pa e-pastu. Šīs informācijas apkopošana ļaus mums uzlabot jūsu tiešsaistes pieredzi, kā arī Viada tīmekļa vietņu darbību, lietojamību un efektivitāti, kā arī novērtēt mūsu mārketinga aktivitāšu rezultātus.

1.3.1 IP adreses

IP adrese ir numurs, kas piešķirts jūsu datoram, kad jūs apmeklējat internetu. Tas atļauj datoriem un serveriem atpazīt vienam otru un sazināties. IP adreses, no kurām apmeklētāji apmeklē vietnes, var tikt reģistrētas IT drošības un sistēmas diagnostikas nolūkos. Šī informācija var tikt izmantota arī kopumā, lai veiktu tīmekļa vietnes tendenču un darbības analīzi.

1.3.2 Sīkdatnes

Apmeklējot mūsu mājaslapu, jūsu datorā vai internetam pieslēgtajā ierīcē tiks parasti ievietotas sīkdatnes. Tādējādi vietne atceras jūsu datoru vai ierīci, un tas kalpo vairākiem mērķiem.

Atsevišķās mūsu lapās augšpusē tiks parādīts paziņojums, kurā tiks pieprasīta jūsu piekrišana sīkdatņu lietošanai. Ja piekrišana netiks dota, jūsu dators vai internetam pieslēgtā ierīce netiks izmantota mārketinga aktivitāšu veikšanai. Lai nodrošinātu funkcionalitāti, varētu būt nepieciešams izmantot cita veida sīkdatnes, kas tiek sauktas par lietotāja ievades sīkdatnēm. Šīs sīkdatnes tiks lietotas arī tad, ja iepriekš minētajā paziņojumā būsiet norādījuši, ka sīkdatnes nav atļautas. Jūsu izvēlētie parametri tiks saglabāti sīkdatnē un būs spēkā 90 dienas. Ja vēlēsieties atcelt izvēlētos parametrus, to var izdarīt, dzēšot sīkdatnes interneta pārlūkā.

Vairums interneta pārlūku automātiski pieņem sīkdatnes, tomēr jums ir iespēja izvēlēties, vai pieņemt sīkdatnes, norādot to interneta pārlūka iestatījumos (parasti šādu izvēli var izdarīt pārlūka programmas iestatījumu izvēlnē). Jūs drīkstat jebkurā laikā dzēst sīkdatnes no savas ierīces. Lūdzu, ievērojiet, ka, ja jūs neakceptējat sīkdatnes, jūs nevarēsiet pilnībā izmantot dažas no mūsu mājas lapas piedāvātajām iespējām.

Plašāka informācija par sīkdatņu pārvaldīšanu ir sniegta tādās interneta vietnēs kā: https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Atsevišķās mūsu vietnēs varētu tikt lietoti citi trešo personu izstrādāti rīki un logrīki, kas nodrošina papildu funkcionalitāti. Izmantojot logrīkus vai pogas, jūsu ierīcē varētu tikt ievietota sīkdatne ar mērķi atvieglot pakalpojuma lietošanu un nodrošināt, ka jūsu veiktās darbības mūsu vietnē tiek atspoguļotas pareizi.

Sīkdatnes nesatur jūsu e-pasta adresi vai citu informāciju, kas palīdzētu identificēt jūs. Analītiskajos ziņojumus var tikt ietverta cita jūs identificējoša informācija, ieskaitot IP adresi, bet šāda informācija ir paredzēta vienīgi, lai noteiktu vietnes unikālo apmeklējumu skaitu un apmeklētāju atrašanās vietu, nevis identificētu konkrētas personas.

NAVIGĒJOT MŪSU VIETNĒS VAI IEVADOT PIETEIKŠANĀS INFORMĀCIJU, LAI PIEKĻŪTU REĢISTRĒTU LIETOTĀJU SADAĻĀM, JŪS PIEKRĪTAT, KA MĒS DRĪKSTAM IZVIETOT SĪKDATNES JŪSU DATORĀ VAI INTERNETAM PIESLĒGTAJĀ IERĪCĒ.

1.3.3 Tīmekļa bāksignāli

Tīmekļa bāksignāls ir maza attēla datne mājas lapā, kas var tikt izmantota, lai iegūtu noteiktu informāciju no jūsu datora; piemēram, IP adresi, laiku, kurā lapas saturs tika skatīts, pārlūka veidu un sīkdatnes, kuras iepriekš uzstādījis tas pats serveris. Tīmekļa bāksignālus Viada izmanto tikai saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem.

Viada vai tā pakalpojumu sniedzēji var izmantot tīmekļa bāksignālus, lai noskaidrotu trešo pušu mājas lapu, kas nodrošina mums darbā pieņemšanas vai mārketinga pakalpojumus, efektivitāti vai lai apkopotu apmeklētāju statistiku un pārvaldītu sīkdatnes.

Jums ir iespēja padarīt dažus no tīmekļa bāksignāliem nelietojamos, atsakoties no ar tiem saistītajām sīkdatnēm. Tīmekļa bāksignāls tomēr var reģistrēt anonīmu apmeklējumu no jūsu IP adreses, taču sīkdatnes informācija netiks reģistrēta.

Dažās no mūsu informatīvajām vēstulēm un citur mēs varam apstiprināt saņēmēja elektroniskā pasta adresi, izmantojot ziņojumos iegultās saites. Mēs apkopojam šo informāciju, lai izvērtētu lietotāju interesi un uzlabotu nākotnes lietotāju iespējas.

 

1.3.4 Pakalpojumi atkarībā no atrašanās vietas

Viada var iegūt un izmantot Jūsu datora vai mobilās iekārtas sniegto informāciju par tās atrašanās vietu. Informācija par atrašanās vietu tiek iegūta ar mērķi sniegt Jums informāciju par pakalpojumiem, kas, mūsuprāt, varētu Jūs interesēt, ņemot vērā Jūsu atrašanās vietu, kā arī lai uzlabotu mūsu produktus un pakalpojumus, kas tiek piedāvāti atkarībā no atrašanās vietas.

1.4 Sociālo mediju logrīki un lietotnes

Viada vietnēs varētu tikt iekļauta funkcionalitāte, kas ļauj koplietot saturu, izmantojot sociālo mediju lietotnes, piemēram, Facebook “Like” poga. Šīs sociālo mediju lietotnes var apkopot un izmantot informāciju par to, kā Jūs lietojat Viada vietnes. Personas datus, ko Jūs sniedzat sociālo mediju lietotnēs, var apkopot un izmantot citi attiecīgās sociālo mediju lietotnes dalībnieki, un šīs attiecības pārvalda privātuma politikas, kas ir spēkā uzņēmumos, kas nodrošina attiecīgo lietotni. Mums nav kontroles vai pienākuma kontrolēt šos uzņēmumus vai veidu, kādā tie izmanto Jūsu informāciju.

1.5 Bērni

Viada izprot bērnu privātuma aizsardzības būtiskumu, īpaši tas attiecas uz tiešsaistes vidi. Mūsu mājas lapas ar nolūku nav veidotas vai paredzētas bērniem, kas jaunāki par 13 gadiem. Mūsu politika nosaka, ka mēs nekad apzināti neapkopojam vai neuzturam informāciju par personām, kas ir jaunākas par 13 gadiem, izņemot profesionālu pakalpojumu sniegšanas ietvaros.

 1. Personas datu koplietošana un nodošana

2.1 Nodošana Viada dalībtīkla firmu robežās

Attiecīgos apstākļos mēs varam koplietot jūsu datus ar citām Viada grupas dalībfirmām starptautisku projektu izpildes vajadzībām, un ja ir nepieciešams vai vēlams izpildīt mūsu juridiskās vai normatīvās saistības visā pasaulē.  Citas Viada grupas firmas tiek izmantotas arī, lai sniegtu pakalpojumus gan jums, gan mums, piemēram, uzturētu un atbalstītu IT lietotnes, sniegtu palīdzīgu klientu piesaistes pakalpojumos, kā arī citādos nepieciešamos veidos, lai turpinātu Viada saimniecisko darbību.

2.2 Nodošana trešajām pusēm un valstīm

Mēs nekoplietojam personisku informāciju ar trešajām pusēm, izņemot, ja tas nepieciešams mūsu likumīgajām profesionālajām un biznesa vajadzībām, lai pildītu jūsu prasības un / vai kad to atļauj likumi vai profesionālie standarti. Šī atbildība ietver:

Mūsu pakalpojumu piegādātāji: mēs nododam jūsu personas datus mūsu trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, mūsu (IT) sistēmu nodrošinātājiem, mitināšanas pakalpojumu sniedzējiem, algas aprēķina veicējiem, konsultantiem (piemēram, juriskonsultiem) un citiem preču vai pakalpojumu sniedzējiem. Viada sadarbojas ar šādiem pakalpojumu sniedzējiem, lai tie varētu apstrādāt jūsu personas datus mūsu vārdā. Mēs jūsu personas datus nodosim viņiem tikai tādā gadījumā, ja viņi izpilda mūsu standartus par datu apstrādi un drošību. Mēs viņiem sniedzam tikai tādus personas datus, kas ļauj viņiem sniegtu savus pakalpojumus;

Mūsu firmas reorganizācijas vai pārdošanas gadījumā: Personas datus Viada atklās arī saistībā ar jebkuru tādu Viada saimnieciskās darbības elementu pārdošanu, nodošanu tiesību pēctecim vai cita veida atsavināšanu, uz kuru attiecas konkrētie personas dati;

Tiesas, tribunāli, tiesībsargājošās iestādes vai regulatori: Viada atklās personas datus, lai atbildētu uz tiesu, tribunālu, valdības vai tiesībsargājošo iestāžu pieprasījumiem, vai, ja tas ir nepieciešams vai saprātīgi, lai nodrošinātu atbilstību piemērojamai likumdošanai, tiesas vai tribunāla rīkojumiem vai nolēmumiem, vai valdības vai profesionālajām prasībām;

Auditi: personas datu atklāšana būs nepieciešama datu privātuma vai drošības auditiem un/vai lai izmeklētu vai reaģētu uz sūdzībām vai drošības apdraudējumu.

Viada nenodos jūsu sniegtos personas datus trešajām pusēm tiešā mārketinga veikšanai.

 1. Izvēles

Jums nav obligāti jāsniedz Viada personas dati, bet noteikta personiska rakstura informācija varētu būt mums nepieciešama, lai jūs varētu saņemt papildu informāciju par mūsu pakalpojumiem. Viada varētu lūgt jūsu piekrišanu noteiktiem PII lietošanas veidiem, un Jums būs iespēja piekrist vai nepiekrist attiecīgajam jūsu PII lietošanas veidam. Ja vēlēsieties atteikties no atsevišķiem pakalpojumiem vai informācijas, piemēram, elektronisko jaunumu apskati, jūs varēsiet jebkurā brīdī to izdarīt, sekojot norādēm, kas ietvertas katra šāda paziņojuma beigās. Ja Jūs vēlēsieties atteikties no pakalpojuma vai informācijas saņemšanas, mēs centīsimies pēc iespējas drīzāk dzēst jūsu informāciju, tomēr varētu gadīties, ka mums būs nepieciešama papildu informācija, lai varēt apstrādāt jūsu pieprasījumu.

Kā aprakstīts sadaļā “Sīkdatnes”, ja vēlēsieties neatļaut sīkdatnes, kas reģistrēs jūsu darbības mūsu vietnēs, jūs varēsiet norādīt interneta pārlūkā, lai sīkdatnes tiek dzēstas, vai arī norādīt, kad sīkdatne tiek nosūtīta. Jāatzīmē, ka, izvēloties neatļaut sīkdatnes, atsevišķas mūsu vietnes daļas varētu nestrādāt kā paredzēts.

 1. Jūsu tiesības

Ja Viada apstrādā jūsu personas datus, jums ir šādas tiesības:

 • Piekļuves un labošanas tiesības: jums ir tiesības piekļūt šiem datiem. Dažkārt to sauc par “subjekta piekļuves pieprasījumu”. Ja mēs atzīstam, ka mums ir pienākums sniegt jums personas datus, tie tiks sniegti bez maksas. Pirms personas datu sniegšanas mēs varētu prasīt jums apliecināt savu identitāti un sniegt pietiekamu informāciju par jūsu sadarbību ar mums, lai mēs varētu atrast jūsu personas datus. Ja informācija, ko mēs turam par jums, ir nepareiza, jums ir tiesības mums prasīt izlabot jebkādas neatbilstības jūsu personas datos.
 • Tiesības iebilst pret apstrādi: jums ir tiesības iebilst pret mūsu veikto jūsu personas datu apstrādi, ja mums vairs nav tiesības to izmantot.
 • Citas tiesības: turklāt jums ir tiesības pieprasīt jūsu datu dzēšanu, ja mēs tos turam pārāk ilgi, noteiktās situācijās ierobežot datu apstrādi un/vai iegūt elektroniska formāta kopijas no informācijas, ko mēs turam par jums.

Jūs varat pieprasīt šo tiesību izpildi, sazinoties ar Viada, rakstot uz e-pastu: PRIVATUMS@VIADABALTIJA.LV, un mēs pieliksim visas iespējamās pūles, lai apmierinātu jūsu pieprasījumu, ciktāl tas atbilst spēkā esošajiem likumiem un profesionālajiem standartiem.

 1. Datu drošība un integritāte

Viada tiek piemērotas atbilstošas drošības politikas un procedūras, lai aizsargātu personīgo informāciju no neautorizētas pazaudēšanas, nelikumīgas izmantošanas, mainīšanas vai iznīcināšanas. Par spīti Viada pūlēm absolūtu drošību pret visiem draudiem nav iespējams nodrošināt. Saskaņā ar mūsu spējām pieeja jūsu personīgajai informācijai ir ierobežota un pieejama tikai tiem, kam tā jāzina. Tām personām, kurām ir pieeja datiem, jāievēro konfidencialitātes nosacījumi attiecībā uz šādu informāciju.

Tāpat mēs pieliekam saprātīgas pūles, lai saglabātu personas datus tikai tik ilgi, i) cik tie ir nepieciešami, lai izpildītu personas pieprasījumu, ii) cik tas ir nepieciešams, lai izpildītu juridiskās, likumdošanas, iekšējas uzņēmuma vai politikā noteiktas prasības vai iii) līdz kamēr persona pieprasa izdzēst šo informāciju.  Laika periods, kuru dati tiks uzglabāti, būs atkarīgs no informācijas savākšanas procesa individuālās rakstura un apstākļiem, tomēr saskaņā ar i) -iii) apakšpunkta prasībām personas informācija netiks saglabāta ilgāk par 2 gadiem.

 1. Saites uz citām lapām

Lūdzu, ievērojiet, ka Viada lapas var saturēt saites uz citām vietnēm, tajā skaitā tādām, kuras uztur citas Viada dalībfirmas, uz kurām neattiecas šis Privātuma politika, bet attiecas citi privātuma paziņojumi, kas var atšķirties. Pirms atklāt personas datus, mēs iesakām lietotājiem izskatīt katras šādas vietnes privātuma politiku.

 1. Izmaiņas politikā

Viada var laiku pa laikam mainīt šo Privātuma politiku, lai ietvertu tajā mūsu jaunākos privātuma nosacījumus. Kad mēs veiksim izmaiņas šajā ziņojumā, mēs izmainīsim pēdējo labojumu datumu, kas norādīts šīs lapas augšējā daļā. Mēs informēsim jūs par jebkādām jūs ietekmējošām izmaiņām šajā Privātuma politikā aprakstīto personas datu apstrādē, izmantojot atbilstošu saziņas kanālu, ņemot vērā to, kādu kanālu mēs izmantojam citas informācijas nosūtīšanai.

 1. Politika un tās spēkā esamība

Viada strādā, lai aizsargātu jūsu personīgās informācijas privātumu tiešsaistē. Ja jums ir jautājumi vai komentāri par jūsu personiski identificējamās informācijas administrēšanu, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu: PRIVATUMS@VIADABALTIJA.LV. Šo e-pasta adresi var izmantot arī, lai paziņotu par jebkādām problēmām, kas jums varētu rasties, attiecībā uz atbilstību mūsu tiešsaistes Privātuma politikai.

Ja jūs neesat apmierināts ar saņemto atbildi, jūs varat vērsties pie mūsu Datu aizsardzības speciālista, sūtot e-pastu: PRIVATUMS@VIADABALTIJA.LV. Mēs apstiprināsim jūsu e-pasta saņemšanu 14 dienu laikā un centīsimies sniegt atbildi uz jūsu jautājumu viena mēneša laikā no e-pasta saņemšanas brīža. Ja jūsu jautājums būs sarežģīts vai saņemsim daudz jautājumu, mēs jūs informēsim par to, ka jautājuma atrisināšanai ir nepieciešams vairāk nekā viens mēnesis, un mēs centīsimies atrisināt jūsu jautājumu trīs mēnešu laikā no brīža, kad jautājums tika pirmo reizi iesniegts. Mēs varam jūsu jautājumu pieņemt (un šajā gadījumā īstenot vienu no sadaļā “Jūsu tiesības” minētajiem pasākumiem) vai noraidīt, balstoties uz leģitīmu pamatu.

Jebkurā gadījumā Jums vienmēr ir tiesības iesniegt sūdzību regulatoram Latvijā, kurš atbild par personas datu aizsardzību.

 

Pielikums:

 

Datu nodošana trešajām pusēm

 

Mēs nekoplietojam personisku informāciju ar trešajām pusēm, izņemot, ja tas nepieciešams mūsu likumīgajām profesionālajām un biznesa vajadzībām, lai pildītu jūsu prasības un / vai kad to atļauj likumi vai profesionālie standarti. Šī atbildība ietver:

 

Mūsu pakalpojumu piegādātāji: mēs nododam jūsu personas datus mūsu trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, mūsu (IT) sistēmu nodrošinātājiem, mitināšanas pakalpojumu sniedzējiem, algas aprēķina veicējiem, konsultantiem (piemēram, juriskonsultiem) un citiem preču vai pakalpojumu sniedzējiem. Viada sadarbojas ar šādiem pakalpojumu sniedzējiem, lai tie varētu apstrādāt jūsu personas datus mūsu vārdā. Mēs jūsu personas datus nodosim viņiem tikai tādā gadījumā, ja viņi izpilda mūsu standartus par datu apstrādi un drošību. Mēs viņiem sniedzam tikai tādus personas datus, kas ļauj viņiem sniegtu savus pakalpojumus;

 

Mūsu firmas reorganizācijas vai pārdošanas gadījumā: Personas datus Viada atklās arī saistībā ar jebkuru tādu Viada saimnieciskās darbības elementu pārdošanu, nodošanu tiesību pēctecim vai cita veida atsavināšanu, uz kuru attiecas konkrētie personas dati;

Tiesas, tribunāli, tiesībsargājošās iestādes vai regulatori: Viada atklās personas datus, lai atbildētu uz tiesu, tribunālu, valdības vai tiesībsargājošo iestāžu pieprasījumiem, vai, ja tas ir nepieciešams vai saprātīgi, lai nodrošinātu atbilstību piemērojamai likumdošanai, tiesas vai tribunāla rīkojumiem vai nolēmumiem, vai valdības vai profesionālajām prasībām;

Auditi: personas datu atklāšana būs nepieciešama datu privātuma vai drošības auditiem un/vai lai izmeklētu vai reaģētu uz sūdzībām vai drošības apdraudējumu.