VIADA norēķinu kartes lietošanas noteikumi

VIADA norēķinu kartes lietošanas noteikumi

AS VIADA Baltija norēķinu kredītkartes/debetkartes (turpmāk tekstā VIADA kartes) ir universāls maksāšanas līdzeklis AS VIADA Baltija “VIADA” degvielas uzpildes stacijās Latvijā un sadarbības partneru degvielas uzpildes stacijās Lietuvā, Igaunijā un Polijā DUS, izvietojumu skatīt: https://www.viada.lv/degvielasuzpildesstacijas/degvielas-uzpildes-staciju-karte/

1) VIADA karte tiek izsniegta pamatojoties uz ar pircēju noslēgto Līgumu par VIADA  kartes  izmantošanu. Pircējs apstiprina VIADA kartes saņemšanu ar brīdi, kad aktivizē karti atbilstoši šiem noteikumiem.

2) Līguma darbības laikā VIADA karšu izgatavošana, izsniegšana un apkalpošana ir  BEZ maksas;

3) Drošība: Katrai VIADA kartei ir piešķirts unikāls PIN kods, kas ļauj veikt nepieciešamo pirkumu un arī pasargā lietotāju no kartes ļaunprātīgas izmantošanas tās zādzības vai pazaudēšanas gadījumā;

4) Karšu aktivizēšana un PIN saņemšana: Pircējam ir nodrošināta piekļuve VIADA Web-serviss klientu pašapkalpošanās vietnei https://cards.viada.lv/Auth/Login, kurā autorizējoties pircējs var  aktivizēt VIADA karti un izveidot vai saņemt PIN kodu (video pamācība karšu aktivizēšanai un PIN saņemšanai skatīt: https://www.viada.lv/pieslegties/), patstāvīgi bloķēt karti nozaudēšanas vai zādzības gadījumā (atrašanas gadījumā – atbloķēt), ka arī var iegūt informāciju par veiktajām operācijām ar VIADA karti un maksājumu detalizāciju, apskatīt rēķinus, degvielas iegādes vēsturi par pēdējiem 12 mēnešiem;

5) Web-Serviss (klientu pašapkalpošanās sistēma) pieejas dati: Lietotāja vārdu un paroli Pircējs saņem uz savu e-pastu, ko ir norādījis pieteikumā slēdzot līgumu vai līgumā. Pieejas datus var atjaunot sūtot pieprasījumu uz info@viadabaltija.lv vai jautājot savam VIADA menedžerim;

6) VIADA lietotne ( https://www.viada.lv/viada-lietotne/ ): VIADA lietotnes izmantošana viedtālrunī ļauj Pircējam uzpildīt degvielu VIADA DUS  24 (divdesmit četras) stundas diennaktī. VIADA lietotnes izmantošana juridiskām un fizikām personām ir iespējama noslēdzot Līgumu par VIADA  kartes  izmantošanu un parakstot attiecīgu iesniegumu.

6.1. VIADA lietotnei, kas pievienota Pircēja vienam mobilā telefona numuram var pievienot tikai vienas VIADA degvielas kartes datus.
6.2. Gadījumā, ja VIADA lietotnē pievienotais mobila telefona numurs VIADA degvielas kartes izmantošanai vairs netiek Pircēja izmantots, VIADA lietotnē tās tiek bloķēts 24 (divdesmit četru) stundu laikā pēc Pircēja rakstiskā iesnieguma saņemšanas.

7)Savstarpēji noslēgtām līgumam, jaunas, papildus vai bojātas kartes vietā izgatavojam 5 (piecu) darba dienu laikā no rakstiska pieteikuma saņemšanas brīža;

8) Konta atlikuma informācija: Pircējam ir iespēja saņemt informāciju par sava konta stāvokli uz savu elektronisko pastu. Pircējs var izvēlēties veidu, vai apvienot vairākus veidus, kādos saņemt informāciju par konta atlikuma izmaiņām:

  • Katru dienu;
  • kad konta atlikums ir mazāks par Jūsu izvēlēto summu,
  • katru pirmdienu,
  • mēneša pirmajā darbadienā.

9) Limiti: Pircējam ir iespēja noteikt katras kartes lietošanas limitus. Tie var būt dienas limiti un/ vai mēneša limiti (izteikti naudā un/ vai litros).

10) Norēķinu karšu ierobežojumi: Pēc Pircēja izvēles, katrai kartei ir iespējams noteikt nepieciešamo degvielas vai preču sortimenta ierobežojumu

 

Indekss Apraksts (atļautie produkti un pakalpojumi iegādei)
0 Bez ierobežojumiem. (tajā skaitā jebkuru preču iegāde DUS veikalā);
1 98 Multi Fx, 95 Multi Fx, 95 Multi Fx +, D Multi Fx, D, autogāze, AdBlue, auto piederumi, pakalpojumi;
2 98 Multi Fx, 95 Multi Fx, 95 Multi Fx +, D Multi Fx , D, autogāze iegāde;
3 98 Multi Fx, 95 Multi Fx, 95 Multi Fx +, AdBlue, auto piederumi, pakalpojumi;
4 98 Multi Fx, 95 Multi Fx, 95 Multi Fx +, autogāze;
5 dīzeļdegviela, AdBlue, auto piederumi un pakalpojumi;
6 dīzeļdegviela;
7 autogāze;
8 dīzeļdegviela, AdBlue, autoceļu lietošanas nodevas (vinjetes).
9 Automazgātavas pakalpojumi


11) Konfidencialitāte: 
Nodrošinām piešķirto atlaižu konfidencialitāti. Piešķirtās atlaides netiek drukātas kases čekā.

12) Rēķini: Līdz katra mēneša 5. (piektajam) datumam Pircējam autorizējoties Web-serviss pašapkalpošanās sistēmā http://cards.viada.lv pieejams pilns pārskats par norēķinu karšu konta stāvokli un iepriekšējā mēneša pirkumu detalizācija. Grāmatvedības prasībām atbilstoši rēķini tiek sagatavoti pamatojoties uz kases sistēmas čekiem.

13) Karšu veids: Debetkarte: Pirms karšu izmantošanas pircējs veic priekšapmaksu VIADA kontā. Kredītkarte*: Pircējs norēķinās par faktiski iegādāto Degvielu iepriekšējā periodā.

*Kredītkarte:  kredītkarti izsniedzam pēc klienta maksātspējas izvērtēšanas.