Grāmatvedis/-e

Pievienojoties uzņēmuma komandai iegūsi:

 • dinamisku darbu augošā uzņēmumā;
 • iespēja pierādīt savu profesionalitāti interesantos projektos;
 • labus darba apstākļus, stabilu atalgojumu 1100 EUR  bruto mēnesī;
 • sociālās garantijas, pēc pārbaudes laika veselības apdrošināšanu un darbinieka degvielas karti ar izdevīgām atlaidēm.

Galvenie darba pienākumi:

 • reģistrēt un iegrāmatot saimnieciskos darījumus grāmatvedības reģistros, pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem;
 • pārbaudīt DUS Z-atskaites;
 • iegrāmatot pavadzīmes;
 • aprēķināt/pārbaudīt debeta un kredīta kontu apgrozījumus;
 • aprēķināt/pārbaudīt kontu atlikumus (saldo);
 • nodrošināt krājumu aprites uzskaiti un kontroli atbilstoši Sabiedrībā izraudzītai krājumu uzskaites metodei;
 • novērtēt krājumu atlikumus, izmantojot vidējo svērto cenu vai FIFO metodi;
 • nodrošināt kreditoru parādu rašanās un to samaksas uzskaiti;
 • kontrolēt kreditoru parādu samaksas termiņu ievērošanu;
 • novērtēt kreditoru parādus atbilstoši Sabiedrībā pastāvošajai grāmatvedības politikai;
 • nodrošināt skaidrās un bezskaidras naudas plūsmas uzskaiti un kontroli;
 • pārbaudīt preču inventarizācijas rezultātus.

Profila prasības: 

 • izglītība – vidējā, vēlama augstākā vai nepabeigta augstākā finanšu jomā;
 • nepieciešamas zināšanas grāmatvedībā;
 • teicamas latviešu un labas krievu valodas zināšanas (mutvārdos un rakstiski);
 • teicamas iemaņas darbā ar MS Office datorprogrammām;
 • spēja patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu;
 • teicamas komunikācijas un organizatoriskas prasmes.

Sazināsimies ar kandidātiem, kurus aicināsim tikties klātienē.

 

Pieteikties vakancei

Obligāti aizpildāmie lauki atzīmēti ar *