Akcijas noteikumi

Loterijas noteikumi

Preču loterijas “VIADA Vasaras loterija” noteikumi

1. Loterijas organizētājs: AS „VIADA Baltija” (uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40103867145, juridiskā adrese: Alīses iela 3, Rīga, LV-1046, Latvija). – loterijas rīkotājs.

2. Loterijas norises teritorija: jebkura degvielas uzpildes stacija VIADA visā Latvijas Republikas teritorijā. Loterijā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs, kurš sasniedzis 18 (astoņpadsmit) gadu vecumu.

3. Loterijas prece: Pirkums VIADA degvielas uzpildes stacijā 30 vai vairāk eur vērtībā.

4. Loterijas norises laiks:

4.1. Loterijas norises sākuma datums: 2023.gada 3.jūlijs. Loterijas norises beigu datums: 2023.gada 4.septembris.

4.2. Loterijas reģistrācijas periods: no 2023.gada 3.jūlija līdz 2023.gada 31.augustam.

5. Balvu fonds:

Balva Skaits 1 balvas vērtība (EUR) Balvu kopējā vērtība (EUR)
VIADA dāvanu karte 1000.00 eur vērtībā

VIADA dāvanu kartes derīguma termiņš 10 mēneši no izsniegšanas brīža

2 1000.00 2000.00
VIADA dāvanu karte 50.00 EUR vērtībā

VIADA dāvanu kartes derīguma termiņs 10 mēneši no izsniegšanas brīža

90 50.00 4500.00
Balvu fonda kopējā vērtība EUR, ieskaitot PVN: 6500.00

6. Preču skaits Pirkumā, kas piedalās Loterijā nav ierobežots.

6.1. Pirkumi pirms vai pēc Loterijas norises laika nedod tiesības piedalīties Loterijā.

6.2.Tiek prognozēts, ka Loterijā piedalīsies 50000 (piecdesmit tūkstoši) dalībnieku. Iespēja iegūt laimestu ir 92 (deviņdesmit divi ) pret 50000 (piecdesmit tūkstoši).

7. Lai piedalītos Loterijā un pretendētu uz balvas iegūšanu, no 2023.gada 3.jūlija līdz 2023. gada 31.augustam, jāiegādājas preces vismaz 30 eur vērtībā jebkurā degvielas uzpildes stacijā VIADA visā Latvijas Republikas teritorijā, apmaksu par pirkumu veicot norēķinus skaidrā naudā vai ar bankas karti.

Reģistrācija Loterijai notiek:

  • Aizpildot reģistrācijas formu Viada mājas lapā loterijas vietnē: https://www.viada.lv/izloze/
  • Loterijas dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par patiesas informācijas norādīšanu, par tās sastādīšanas precizitāti un kļūdām, norādot informāciju. Reģistrācija ir bez maksas.
  • Dalībniekiem ir iespēja atteikties no dalības loterijā, rakstot uz e-pastu: info@viadabaltija.lv

7.1.Loterijas norises laikā, Loterijas organizētājs veic Preču un pakalpojumu loteriju likumā noteikto personas datu – vārds, uzvārds – ievākšanu un apstrādi. Dati tiek izmantoti, lai identificētu un publicētu Loterijas laimētāju. Atbilstoši “Preču un pakalpojumu loteriju likuma organizēšanas uzraudzības un kontroles kārtības 5. punktam”, loterijas reģistrāciju datu uzglabāšanu 5 (piecus) gadus veiks Loterijas organizētājs.

7.2.Lai nodrošinātu iespējami precīzas un unikālas Loterijas reģistrācijas, tādējādi izvairoties no iespējamas datu dublēšanās, kā arī, lai precīzi noteiktu Loterijas laimētāju un pārbaudītu precīzu dalību loterijā, informētu par laimestu, Loterijas organizētājs izmantos dalībnieka tālruņa numuru, e-pasta adresi un pirkuma dokumenta numuru.

7.3.Izpildot loterijas nosacījumus vairākkārt, loterijas dalībnieks izlozei tiks reģistrēts vairākas reizes.

7.4. Viens tālruņa numurs un vārds/uzvārds var laimēt vienu reizi katrā no izlozēm.

8. Ar balvas saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti.

9. Loterijā tiek noteiktas 11 ( vienpadsmit ) izlozes, kurās piedalās saņemtās reģistrācijas saskaņā ar šo noteikumu 7. punktu:

Izlozes norises laiks Periods par kādu notiek izloze Izlozētās balvas un skaits
1. izloze 10.07.2023. 03.07.2030. plkst. 00.00 – 50.00 EUR 10(desmit) VIADA dāvanu kartes 20 (divdesmit)
plkst. 11.00 09.07.2023. plkst. 23.59 50.00 EUR
2. izloze 17.07.2023. 10.07.2023. plkst. 00.00 – 10(desmit) VIADA dāvanu kartes 20 (divdesmit)
plkst. 11.00 16.07.2023. plkst. 23.59 50.00 EUR
3. izloze 24.07.2023. 17.07.2023. plkst. 00.00 – 10 (desmit) VIADA dāvanu kartes 20 (divdesmit)
plkst. 11.00 23.07.2023. plkst. 23.59 50.00 EUR
4. izloze 31.07.2023. 24.07.2023. plkst. 00.00 – 10(desmit) VIADA dāvanu kartes 20 (divdesmit)
plkst. 11.00 30.07.2023. plkst. 23.59 50.00 EUR
5. izloze 31.07.2023. 03.07.2023. plkst. 00.00 – 1(viena) VIADA dāvanu karte 2 (divi)
plkst. 11.15 30.07.2023. plkst. 23.59 1000.00 EUR
6. izloze 07.08.2023. 31.07.2023. plkst. 00.00 – 10 (desmit) VIADA dāvanu kartes 20 (divdesmit)
plkst. 11.00 06.08.2023. plkst. 23.59 50.00 EUR
7. izloze 14.08.2023. 07.08.2023. plkst. 00.00 – 10 (desmit) VIADA dāvanu kartes 20 (divdesmit)
plkst. 11.00 13.08.2023. plkst. 23.59 50.00 EUR
8. izloze 21.08.2023. 14.08.2023. plkst. 00.00 – 10 (desmit) VIADA dāvanu kartes 20 (divdesmit)
plkst. 11.00 20.08.2023. plkst. 23.59 50.00 EUR
9.izloze 28.08.2023. 21.08.2023. plkst. 00.00 – 10 (desmit) VIADA dāvanu kartes 20 (divdesmit)
plkst. 11.00 27.08.2023. plkst. 23.59 50.00 EUR
10.izloze 04.09.2023. 28.08.2023. plkst. 00.00 – 10 (desmit) VIADA dāvanu kartes 20 (divdesmit)
plkst. 11.00 31.08.2023. plkst. 23.59 50.00 EUR
11.izloze 04.09.2023. 01.08.2023. plkst. 00.00 – 1 (viena) VIADA dāvanu karte 2 (divi)
plkst. 11.15 31.08.2023. plkst. 23.59 1000.00 EUR

9.1. Izlozes notiek Loterijas rīkotāja A/S VIADA Baltija biroja konferenču telpā, Alīses iela 3, Rīga, LV-1046, Latvija.

9.2. Izlozes tiks veikta ar VIADA izlozes lapas starpniecību https://www.viada.lv/izloze/, eksportējot reģistrētos datus no sistēmas un veicot dalībnieku izlozi ar programmas “Randomizer” palīdzību.

9.3. Izlozēs katram balvu veidam tiek izlozēti papildu rezerves laimētāji gadījumam, ja primārie izlozētie laimētāji nespēj pierādīt dalību Loterijā vai viņu reģistrācija nav atbilstoša šiem noteikumiem. Rezerves laimētāji tiek ierakstīti protokolā, bet netiek izziņoti. Rezerves laimētāji saņem tiesības uz balvu rindas secībā, kādā tie tiek izlozēti.

10. Uzvarētāju saraksts ik nedēļu tiks publicēts mājas lapā https://www.viada.lv/izloze/. Pēc iknedēļas izlozes norises pirmdienās līdz plkst. 23:59 saskaņā ar noteikto izložu datumiem.  Pilns uzvarētāju saraksts tiks publicēts 2023.gada 4.septembrī līdz plkst. 23:59 mājas lapā https://www.viada.lv/izloze/.

11.Uzvarētājiem ir jāsazinās pašiem ar A/S “VIADA Baltija” darba dienās no 8:00 līdz 16:30 pa e-pastu info@viadabaltija.lv  un vienoties par balvas saņemšanu līdz 2023.gada 11. septembrim. Pēc šī datuma balvas vairs netiks izsniegtas un pāries Loterijas organizētāja īpašumā.

11.1.Ierodoties saņemt laimējušo balvu, uzvarētājam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase/ID karte) un pirkuma čeks. Pēc balvas saņemšanas laimētājs nevar vērsties pie Loterijas rīkotājiem ar pretenziju par balvu.

11.2.Loterijas rīkotājiem Loterijas dalībnieka Loterijas laikā iegūtā balva pēc Loterijas dalībnieka prasības nav jāapmaina pret citu balvu, un nav jākompensē Loterijas uzvarētājam balvas vērtība skaidrā naudā.

12. Visas pretenzijas par Loteriju jāsūta rakstiski Loterijas organizētājam – AS „VIADA Baltija” birojā, Alīses iela 3, Rīga, LV-1046, Latvija , rakstisku iesniegumu līdz 2023.gada 12.septembrim. Šī termiņa ievērošanu apliecina pasta zīmogs uz aploksnes. Pretenzijas, kas iesniegtas pēc šī datuma, neizraisa juridiskas sekas.

12.1.Loterijas rīkotāji izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc saņemšanas. Ja Loterijas rīkotāji uzskata pretenziju par pamatotu, tas atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus.

12.2.Loterijas dalībnieks ir tiesīgs atsaukt dalību loterijā, ar rakstveida iesniegumu, norādot konkrētās loterijas nosaukumu, atļaujas numuru un loterijas periodu.

13. Loterijā nevar piedalīties A/S “VIADA Baltija” darbinieki. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka norādīto uzņēmumu darbinieks ir piedalījies Loterijā, viņam balva netiek izsniegta.

14. Loterijas rīkotāji nenes atbildību par Loterijas dalībnieku izslēgšanu no izlozes, kā arī par balvas neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti Loterijas noteikumi vai Loterijas dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar Loterijas laimētājiem nav izdevies sazināties no Loterijas rīkotāju neatkarīgu iemeslu dēļ.

14.1.Loterijas rīkotāju un Loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos Loterijas noteikumos. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs.

14.2.Loterijas norises kārtību saskaņā ar esošajiem noteikumiem nosaka Loterijas rīkotāji, saskaņojot tos ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Loterijas dalībniekiem.

14.3.Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem loterijas noteikumiem iespējams iepazīties mājas lapā https://www.viada.lv/izloze/.

Rīgā, 2023.gada 15.jūnijā

AS „VIADA Baltija”

Mārketinga vadītājs

Kaspars Tupiņš