Preču loterijas “VIADA loterija 2024” noteikumi

1. PREČU IZPLATĪTĀJS:

1.1 AS “VIADA Baltija”, uzņēmuma reģistrācijas Nr. 40103867145, juridiskā adrese: Alīses iela 3, Rīga, LV-1046.

2. LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS:

2.1. SIA “SOMESE Baltic”, uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40103207278, juridiskā adrese: Ernestīnes iela 12, Rīga, LV-1046, Latvija.

3. LOTERIJAS NORISES TERITORIJA:

3.1. Loterija notiek visās degvielas uzpildes stacijās VIADA visā Latvijas teritorijā.

4. LOTERIJAS NORISES LAIKI:

4.1. Loterijas reģistrācijas periods ir no 2024. gada 25. marta līdz 2024. gada 14. jūlijam.

4.2. Laimētājs tiks izlozēts 2024. gada 16. jūlijā plkst. 13.00.

4.3. Laimētājs saraksts tiks publicēts 2024. gada 19. jūlijā mājas lapā www.viada.lv/izloze.

4.4. Loterijas norises periods ir no 2024. gada 25. marta līdz 2024. gada 19. jūlijam.

4.5. Pieteikšanās laimesta saņemšanai ir līdz 2024. gada 31. jūlijam.

4.6. Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2024. gada 06. augustam.

5. BALVAS:

5.1. Balvu fonds sastāv no 1 (vienas) balvas – brauciena uz Parīzes Olimpisko spēļu basketbola spēli par bronzas medaļām 2 (divām) personām. Balva iekļauj:

5.1.1. Lidojumu 2 (divām) personām Rīga-Parīze 2024. gada 09. augustā un transfērs uz viesnīcu.

5.1.2. Nakšņošana 2 (divām) personām 4* viesnīcā Parīzē ar brokastīm no 2024. gada 09. augusta līdz 2024. gada 11. augustam;

5.1.3. Ieejas biļetes 2 (divām) personām Olimpisko spēļu basketbola spēlē par bronzas medaļām 2024. gada 10. augustā plkst. 11.00 “Bercy Arena”;

5.1.4. Transfērs 2 (divām) personām no viesnīcas uz lidostu un lidojums Parīze-Rīga 2024. gada 11. augustā;

5.1.5. Kabatas nauda 500,00 EUR (pieci simti eiro, 00 centi).

5.2. Kopējā balvu fonda vērtība ir 4120,00 EUR (četri tūkstoši viens simts divdesmit eiro, 00eiro centi).

6. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI:

6.1. Lai piedalītos loterijā, dalībniekam laika periodā no 2024. gada 25. marta līdz 2024. gada 07. jūlijam jebkurā degvielas uzpildes stacijā VIADA ir jāiegādājas jebkurš no sekojošajiem zīmola “EUROSPORT” produktiem:

EAN kodsProdukta nosaukums
0745125017723Mugursoma 19 L
0745125017761Mugursoma ar sarullējamu augšu 20 L
0745125017785Ceļojumu soma 40 L
0745125017808Aukstumsoma 20 L
0745125017822Sporta maisiņš 6 L
 0745125018027Ūdens pudele 500 ml
 0745125017969Sporta saulesbrilles
 0745125017990Ikdienas saulesbrilles 
0745125017938Volejbola bumba
0745125018072Futbola bumba
0745125018102Basketbola bumba
 0745125018133Universāls rokas pumpis
 0745125019314Sieviešu mugursoma 14 L
 0745125019321Sporta soma 24 L

6.2. Dalībniekam obligāti jāsaglabā pirkuma čeka orģināls, kurā skaidri redzams loterijas produkta pirkums, pirkuma datums, pirkuma vieta un dokumenta numurs.

6.3. Pēc loterijas noteikumiem atbilstoša pirkuma veikšanas, dalībnieks bez maksas reģistrējas mājas lapā www.viada.lv/izloze, obligāti norādot savu vārdu, uzvārdu, pirkuma čeka numuru, e-pastu un kontakttālruni.

6.4. Čeka oriģināls ar skaidri redzamu loterijas produkta pirkumu, pirkuma datumu un pirkuma čeka numuru jāsaglabā līdz 2024. gada 06. augustam. Saņemot balvu, pirkuma čeka oriģināls kalpos kā pierādījums par noteikumiem atbilstošu dalību loterijā.

6.5. Ja reģistrācija mājas lapā ir notikusi veiksmīgi, uz ekrāna parādās apstiprinošs teksts.

6.6. Izlozē piedalīsies tikai korekti veiktas reģistrācijas.

6.7. Viens dalībnieks var reģistrēties vairākkārt, tikai izdarot atkārtotu loterijas noteikumiem atbilstošu pirkumu un reģistrējot jaunu unikālu pirkuma čeka numuru.

6.8. Visi reģistrētie pirkuma čeku numuri, kas būs unikāli, piedalīsies izlozē. Atkārtoti iesūtītie čeku numuri, kas jau reģistrēti dalībai loterijā, tiks dzēsti.

6.9. Organizētājs patur tiesības neizsniegt balvu laimētājam gadījumos, ja dalībnieks:

6.9.1. ir reģistrējis vienu pirkuma čeka numuru vairākkārt;

6.9.2. ir reģistrējis vienu un to pašu pirkuma čeka numuru, mainot tajā simbolus uz līdzīgiem, papildinot čeka numuru ar papildus simboliem vai mainot simbolu kombināciju;

6.9.3. ir reģistrējis pirkuma čeka numura vietā jebkuru citu numuru, kas norādīts dokumentā;

6.9.4 uzrāda bojātu pirkuma čeku, kurā nav iespējams identificēt, vai loterijas pirkums ir veikts atbilstoši loterijas noteikumiem.

6.10. Organizētājs neatbild par:

6.10.1 dalībnieku iespējamajiem zaudējumiem, kas radušies iegādājoties loterijas produktus vai saņemot balvu;

6.10.2 sekām, kas radušās nepareizas datu sniegšanas dēļ vai citām neprecizitātēm, kas  radušās dalībnieka vainas dēļ;

6.10.3 nepilnīgām reģistrācijām, kuras radušās tehniskās ierīces, no kuras tiek veikta reģistrācija, bojājumu vai interneta traucējumu dēļ.

6.11 Loterijas dalībnieks, piesakoties loterijai, piekrīt tā datu apstrādei AS “VIADA Baltija” datu bāzē ar mērķi noteikt nodrošināt reģistrāciju, veikt laimētāju izlozi, publicēt laimētājus, kā arī nodot datus SIA “SOMESE Baltic” ar mērķi sazināties ar laimētāju, izsniegt balvu un uzglabāt reģistrācijas atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

7. PROGNOZĒTAIS DALĪBNIEKU SKAITS:

7.1. Loterijas laikā tiek plānoti aptuveni 3000 (trīs tūkstoši) dalībnieku. Tādējādi 1 (viena) dalībnieka izredzes laimēt ir 1/3000.

8. DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS:

8.1. Lai piedalītos loterijā, dalībniekam bez maksas jāreģistrējas mājas lapā www.viada.lv/izloze.

9. LAIMĒTĀJA NOTEIKŠANA:

9.1. Laimētājs tiks noteikts pēc nejaušības principa no visām saņemtajām reģistrācijām, kas atbilst loterijas noteikumiem, izlozējot laimētāju ar datora programmas palīdzību.

9.2. Laimētājs tiks izlozēts starp visām loterijas noteikumiem atbilstošajām reģistrācijām, izlozē izlozējot 1 (vienu) laimētāju un 2 (divus) rezervistus.

9.3. Izloze norisināsies SIA “SOMESE Baltic” biroja telpās Rīgā, Ernestīnes ielā 12, 2. stāvā, uz izlozi uzaicinot arī Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas pārstāvi.

10. LAIMESTA SAŅEMŠANA:

10.1. Balvai var pieteikties SIA “SOMESE Baltic” biroja telpās Rīgā, Ernestīnes ielā 12, 2. stāvā, līdzi ņemot laimējušo pirkuma čeku un personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti). Balva tiks izsniegta darba dienās no plkst. 13.00 līdz plkst. 17.00. Laimētājam būs jānosauc kontakttālruņa numurs un e-pasts, ar kuru tika veikta laimīgā reģistrācija mājas lapā www.viada.lv/izloze, kā arī jāparaksta balvas saņemšanas apliecinājums.

10.2. Ja piesakoties balvai, laimētājs vēlēsies paturēt čeka oriģinālu, uz tā tiks veiktas atzīmes, kas apliecina balvas saņemšanu ar konkrēto čeku.

10.3. Ja laimētājs izmanto elektronisko parakstu, ir iespēja pieteikties balvai attālināti. Šādā gadījumā laimētājs līdz 2024. gada 29. jūlijam sazinās ar organizatoru, rakstot uz info@somese.lv vai zvanot uz tālruni 27274858. Organizētājs, sagatavos un uz laimētāja veiksmīgajā reģistrācijā norādīto e-pastu nosūtīs pieteikumu balvas saņemšanai. Pieteikums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu un jānosūta līdz 2024. gada 31. jūlijam uz e-pasta adresi info@somese.lv.

10.4 Laimētājam ceļojuma dokumenti tiks nosūtīti uz veiksmīgajā reģistrācijā norādīto e-pastu, kā arī kabatas nauda tiks pārskaitīta un laimētāja bankas kontu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc laimētāja elektroniski parakstīta balvas saņemšanas pieteikuma saņemšanas.

10.5 Balva netiks izmaksāts naudā, sūtīta pa pastu vai mainīta pret citu preci vai pakalpojumu.

10.6 Ja balva netiks izņemta, tā paliks “KLR- Evropa d.o.o” (uzņēmuma reģistrācijas Nr. 80583857, juridiskā adrese: Ulica 15. maja 19, 6000-Koper, Slovenia) īpašumā.

11. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:

11.1 Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi, iesniedzot SIA “SOMESE Baltic” birojā, Ernestīnes ielā 12, LV-1046 rakstisku iesniegumu.

11.2 Visas pretenzijas tiks izskatītas un loterijas dalībniekam atbilde tiks sniegta 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas.

12 DALĪBAS AIZLIEGUMS:

12.1 Loterijā nedrīkst piedalīties SIA “SOMESE Baltic”, “KLR- Evropa d.o.o” un AS “VIADA Baltija” darbinieki.

12.2 Laimētāji, saņemot balvu, ar parakstu apliecina, ka nav neviena no augstāk minēto uzņēmumu darbiniekiem. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no izlozes uzvarētājiem kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties izlozē, laimētā balva paliek “KLR- Evropa” d.o.o”.

13. NOBEIGUMA NOTEIKUMI:

13.1 Loterijas noteikumi, kurus ar parakstu apstiprinājusi Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija, atrodami mājas lapās www.viada.lv/izloze.