Infinity akcija

 

 

AKCIJAS NOTEIKUMI:

No 07.02.2020. līdz 05.04.2020. ik reizi, iztērējot 5 EUR VIADA degvielas uzpildes stacijās, saņemsiet 1 akcijas uzlīmi, 2 uzlīmes par 10 EUR, 3 uzlīmes par 15 EUR utt. Akcijā piedalās tikai pirkumi, kas veikti VIADA pilna servisa stacijās. Sakrātās uzlīmes jāsalīmē speciālā akcijas grāmatiņā. Grāmatiņa pieejama VIADA degvielas uzpildes stacijās pie akcijas preču stenda vai kasēs. Degvielas uzpildes stacijas kasēs nododot akcijas grāmatiņu ar nepieciešamo uzlīmju skaitu, varēsiet iegādāties akcijas preci ar atlaidi. Prece, kuras norādītas kampaņas bukletos vai citos reklāmas materiālos, var atšķirties pēc izskata un modeļiem. Piemērojot kampaņas nosacījumus, var iegādāties produktus, kas ir norādīti konkrētajos degvielas izpildes stacijas stendos. Akcijas preces var iegādāties arī bez atlaides, nekrājot akcijas uzlīmes. Akcijas grāmatiņu ar uzlīmēm var izmantot tikai vienu reizi. Uzlīmēm jābūt uzlīmētām tam speciāli paredzētās akcijas grāmatiņas vietās. Citur uzlīmētas uzlīmes netiek pieņemtas un nav derīgas. Uzlīmes vai akcijas grāmatiņas ar salīmētām uzlīmēm kopēt aizliegts. Akcijas grāmatiņas ar salīmētām uzlīmēm pret naudu netiek mainītas. Daļu no preces cenas, ne vairāk kā 50% apmērā, var segt ar VIADA PLUS atlaižu kartē uzkrāto VIADA naudu. Papildus atlaides akcijas precēm netiek piešķirtas. Akcijas preču apraksti sagatavoti vadoties pēc ražotāja sniegtās informācijas. Preces atpakaļ pieņemšana vai maiņa tiek veikta saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu. Lai apmainītu vai atdotu atpakaļ brāķētu preci, kopā ar to jāuzrāda preces pirkuma čeks. UZMANĪBU! Akcijas preču skaits ir ierobežots un var beigties pirms akcijas beigām. Ja akcijas preču pietrūkst, organizatoram ir tiesības piedāvāt iegādāties citas līdzīgas preces, kas atbilst akcijas preču nosacījumiem, vai piedāvāt pircējam pagaidīt Iīdz tiks piegādātas papildu preces. Akcijas organizatoram tāpat ir tiesības pārtraukt izbeigušos preču tirdzniecību. Ja pircējiem tiks piedāvāts gaidīt papildu preču piegādi, klienti VIADA degvielas uzpildes stacijās tiks informēti par papildu preču piegādes termiņiem, kā arī varēs reģistrēties klientu apkalpošanas centrā pa e-pastu: infinity@inchase.net. Informācija par akcijas noteikumiem pieejama mājas lapā www.viada.lv un VIADA pilna servisa stacijās. “VIADA” patur tiesības pārtraukt akciju vai mainīt tās noteikumus jebkurā akcijas laikā. AS “VIADA Baltija” ar pārstāvēto zīmolu “VIADA” neatbild un neatbildēs par jebkādiem akcijas dalībnieku zaudējumiem, kas saistīti ar dalību akcijā, ieskaitot preču iegādi akcijas laikā. Visas sūdzības, kas saistītas ar akciju, jāiesniedz rakstveidā UAB “inChase” J. Basanavičiaus str. 8A-4, 01118 Vilnius, līdz 12.04.2020. ieskaitot. Sūdzībā skaidri jānorāda argumentus, pievienojot nepieciešamos dokumentus. Uzņēmums atbild uz visām prasībām 14 dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas. Visas sūdzības tiek izskatītas saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu. Akcijas dalībnieki apliecina, ka bez iebildumiem piekrīt šiem akcijas noteikumiem un apņemas tos ievērot.

 

10 GADU GARANTIJA

 

Kolekcijai INFINITY CHEFS piemērojama garantija produktu materiālu un ražošanas defektiem uz 10 gadu termiņu no iegādes vai piegādes dienas valstī, kurā prece ir iegādāta. Juridiskām personām 6 mēnešu laikā un fiziskām personām 2 gadu laikā no preces iegādes dienas garantijas apkalpošanas jautājumos jāsazinās ar pārdevēju pa e-pastu infinity@inchase.net vai pa tālr. Nr. +370 686 07007. Pēc norādītā perioda no preces iegādes dienas garantijas apkalpošanas jautājumos pircējam ir jāsazinās ar ražotāju pa e-pastu natanb@bergnereurope.com vai pa tālr. Nr. ++43 1 212 29 11 28. Pēc produkta saņemšanas un garantijas un defekta apstiprināšanas tiks nosūtīts jauns vai līdzvērtīgs produkts apmaiņai vai arī tiks veikts produkta remonts. Pamatojoties uz šīs garantijas nosacījumiem, ražotājs nav nekādu papildu saistību, izņemot produkta, kurš ir sabojājies, apmaiņu. Ražotājs nav saistības apmainīt produktu, ja tā iegāde nav apliecināta ar spēkā esošu iegādes pierādījumu.

 

Izņēmumi

Šī komerciālā garantija neaptver zaudējumus, kas radušies triecienu, nepareizas lietošanas,

lietošanas un kopšanas instrukciju neievērošanas, neatļautas izmaiņas vai remonta dēļ.

Garantija netiek piemērota, ja mainās trauku izskats, taču tas ievērojami neietekmē trauku

funkcionalitāti. Garantija neaptver arī standarta produkta nolietošanos, kā arī šādus gadījumus:

– pārkarsēšanu, ilgstošu liesmas karstuma iedarbību vai tukša produkta karsēšanu;

– traipus, krāsas izmaiņas vai skrāpējumus uz iekšējām vai ārējām produkta virsmām;

– jebkādu nelaimes gadījumu saistībā ar ugunsgrēku, plūdiem u. c.;

– profesionālu lietošanu vai lietošanu darba vietā;

– produkta krišanu vai saplīšanu;

– bojājumus termiskā šoka dēļ;

– regulāru ekspluatācijas daļu maiņu (plombas, baterijas u.tml.)

– jebkādus stikla vai porcelāna produktus.