Master Pro produktu akcija

AKCIJAS NOTEIKUMI

bergner_web_lv_1024x320px-01-lv-002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pannas_1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pannas2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 01.08.2018. līdz 18.11.2018. ik reizi, iztērējot 10 EUR  VIADA degvielas uzpildes stacijās, saņemsiet 1 akcijas uzlīmi, 2 uzlīmes par 20 EUR, 3 uzlīmes par 30 EUR utt.

Akcijā piedalās tikai pirkumi, kas veikti VIADA pilna servisa stacijās.

Sakrātās uzlīmes jāsalīmē speciālā akcijas grāmatiņā.

Grāmatiņa pieejama VIADA degvielas uzpildes stacijās pie akcijas preču stenda vai kasēs.

Degvielas uzpildes stacijas kasēs nododot akcijas grāmatiņu ar nepieciešamo uzlīmju skaitu, varēsiet iegādāties akcijas preci ar atlaidi.

Prece, kuras norādītas kampaņas bukletos vai citos reklāmas materiālos, var atšķirties pēc izskata un modeļiem. Piemērojot kampaņas nosacījumus, var iegādāties produktus, kas ir norādīti konkrētajos degvielas izpildes stacijas stendos.

Akcijas preces var iegādāties arī bez atlaides, nekrājot akcijas uzlīmes.

Akcijas grāmatiņu ar uzlīmēm var izmantot tikai vienu reizi.

Uzlīmēm jābūt uzlīmētām tam speciāli paredzētās akcijas grāmatiņas vietās. Citur uzlīmētas uzlīmes netiek pieņemtas un nav derīgas.

Uzlīmes vai akcijas grāmatiņas ar salīmētām uzlīmēm kopēt aizliegts.

Akcijas grāmatiņas ar salīmētām uzlīmēm pret naudu netiek mainītas.

Daļu no preces cenas, ne vairāk kā 50% apmērā, var segt ar LUKOIL PLUS/ VIADA PLUS atlaižu kartē uzkrāto LUKOIL/ VIADA naudu.

Papildus atlaides akcijas precēm netiek piešķirtas.

Akcijas preču apraksti sagatavoti vadoties pēc ražotāja sniegtās informācijas.

Juridiskām personām 6 mēnešu laikā un fiziskām personām 2 gadu laikā no preces iegādes dienas garantijas apkalpošanas jautājumos jāsazinās pa e-pastu gravity@inchase.net vai pa tālr. Nr. +370 686 07007. Pēc norādītā perioda no preces iegādes dienas garantijas apkalpošanas jautājumos pircējam ir jāsazinās ar ražotāju pa e-pastu info@bergnereurope.com vai pa tālr. Nr. +34 976 108 538.

Preces atpakaļ pieņemšana vai maiņa tiek veikta saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

Lai apmainītu vai atdotu atpakaļ brāķētu preci, kopā ar to jāuzrāda preces pirkuma čeks.

UZMANĪBU! Akcijas preču skaits ir ierobežots un var beigties pirms akcijas beigām. Ja akcijas preču pietrūkst, organizatoram ir tiesības piedāvāt iegādāties citas līdzīgas preces, kas atbilst akcijas preču nosacījumiem, vai piedāvāt pircējam pagaidīt Iīdz tiks piegādātas papildu preces. Akcijas organizatoram tāpat ir tiesības pārtraukt izbeigušos preču tirdzniecību. Ja pircējiem tiks piedāvāts gaidīt papildu preču piegādi, klienti VIADA degvielas uzpildes stacijās tiks informēti par papildu preču piegādes termiņiem, kā arī varēs reģistrēties klientu apkalpošanas centrā pa e-pastu: gravity@inchase.net.

Informācija par akcijas noteikumiem pieejama mājas lapā www.viada.lv un VIADA pilna servisa stacijās

AS “VIADA Baltija” ar pārstāvēto zīmolu “VIADA” patur tiesības pārtraukt akciju vai mainīt tās noteikumus jebkurā akcijas laikā.

AS “VIADA Baltija” ar pārstāvēto zīmolu “VIADA” neatbild un neatbildēs par jebkādiem akcijas dalībnieku zaudējumiem, kas saistīti ar dalību akcijā, ieskaitot preču iegādi akcijas laikā.

Visas sūdzības, kas saistītas ar akciju, jāiesniedz rakstveidā UAB “inChase” J. Basanavičiaus str. 8A-4, 01118 Vilnius, līdz 2018.gada 25.novembrim ieskaitot. Sūdzībā skaidri jānorāda argumentus, pievienojot nepieciešamos dokumentus. Uzņēmums atbild uz visām prasībām 14 dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas. Visas sūdzības tiek izskatītas saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

Akcijas dalībnieki apliecina, ka bez iebildumiem piekrīt šiem akcijas noteikumiem un apņemas tos ievērot.