AMBITION

No 06.11.2020. līdz 28.02.2021. ik reizi, iztērējot 5 EUR VIADA degvielas uzpildes stacijās, saņemsiet 1 akcijas uzlīmi, 2 uzlīmes par 10 EUR, 3 uzlīmes par 15 EUR utt. Akcijā piedalās tikai pirkumi, kas veikti VIADA pilna servisa stacijās. Sakrātās uzlīmes jāsalīmē speciālā akcijas grāmatiņā. Grāmatiņa pieejama VIADA degvielas uzpildes stacijās pie akcijas preču stenda vai kasēs. Degvielas uzpildes stacijas kasēs nododot akcijas grāmatiņu ar nepieciešamo uzlīmju skaitu, varēsiet iegādāties akcijas preci ar atlaidi. Prece, kuras norādītas kampaņas bukletos vai citos reklāmas materiālos, var atšķirties pēc izskata un modeļiem. Piemērojot kampaņas nosacījumus, var iegādāties produktus, kas ir norādīti konkrētajos degvielas uzpildes stacijas stendos. Akcijas preces var iegādāties arī bez atlaides, nekrājot akcijas uzlīmes. Akcijas grāmatiņu ar uzlīmēm var izmantot tikai vienu reizi. Uzlīmēm jābūt uzlīmētām akcijas grāmatiņās tam speciāli paredzētās vietās. Citur uzlīmētas uzlīmes netiek pieņemtas un nav derīgas. Uzlīmes vai akcijas grāmatiņas ar salīmētām uzlīmēm kopēt aizliegts. Akcijas grāmatiņas ar salīmētām uzlīmēm pret naudu netiek mainītas. Daļu no preces cenas, ne vairāk kā 50 % apmērā, var segt ar VIADA PLUS atlaižu kartē uzkrāto VIADA naudu. Papildus atlaides akcijas precēm netiek piešķirtas. Akcijas preču apraksti sagatavoti vadoties pēc ražotāja sniegtās informācijas. Preces atpakaļ pieņemšana vai maiņa tiek veikta saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Lai apmainītu vai atdotu atpakaļ brāķētu preci, kopā ar to jāuzrāda preces pirkuma čeks. Preces garantijas laiks no preces iegādes brīža ir noteikts – 2 gadi, ja preci iegādājusies fiziska persona; 30 dienas, ja preci iegādājusies juridiska persona. UZMANĪBU! Akcijas preču skaits ir ierobežots un var beigties pirms akcijas beigām. Ja akcijas preču pietrūkst, organizatoram ir tiesības piedāvāt iegādāties citas līdzīgas preces, kas atbilst akcijas preču nosacījumiem, vai piedāvāt akcijas dalībniekam pagaidīt Iīdz tiks piegādātas papildu preces. Akcijas organizatoram tāpat ir tiesības pārtraukt izbeigušos preču tirdzniecību. Ja akcijas dalībniekam tiks piedāvāts gaidīt papildu preču piegādi, akcijas dalībnieki VIADA degvielas uzpildes stacijās tiks informēti par papildu preču piegādes termiņiem, kā arī varēs reģistrēties klientu apkalpošanas centrā pa e-pastu: ambition@inchase.net. Informācija par akcijas noteikumiem pieejama mājas lapā www.viada.lv un VIADA pilna servisa stacijās. “VIADA” patur tiesības pārtraukt akciju vai mainīt tās noteikumus jebkurā akcijas laikā. AS “VIADA Baltija” ar pārstāvēto zīmolu “VIADA” neatbild un neatbildēs par jebkādiem akcijas dalībnieku zaudējumiem, kas saistīti ar dalību akcijā, ieskaitot preču iegādi akcijas laikā. Visas sūdzības, kas saistītas ar akciju, jāiesniedz rakstveidā UAB “inChase” J. Basanavičiaus str. 8A-4, 01118 Vilnius, līdz 08.03.2021. ieskaitot. Sūdzībā skaidri jānorāda argumentus, pievienojot nepieciešamos dokumentus. UAB “inChase” atbild uz visām prasībām 14 dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas. Visas sūdzības tiek izskatītas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Akcijas dalībnieki apliecina, ka bez iebildumiem piekrīt šiem akcijas noteikumiem un apņemas tos ievērot.