Uzvarētāji

“VIADA Baltija vasaras loterija”

3 uzvarētāji 07.05.2018

Marija Belova, čeka nr. 533/8471
Gunārs Briška, čeka nr. 1411/7062
Paulis Bogdanovics, čeka nr. 694/2553

3 uzvarētāji 14.05.2018

Zigrīda Bušmane, čeka nr. 1257/5673
Lolita Čečiņa, čeka nr. 701/7064
Kaspars Pujāts, čeka nr. 1512/7125