Uzvarētāji

19.02.2018 – 3 izlozes uzvarētāji:

Staņislavs Bartošs – čeka nr. 661/5378
Salvis Pavlovskis – čeka nr.  780057005
Inese Daļecka – čeka nr. 597/6097